Jste zde

e-deska

jmenování zapisovatele a informace volebním stranám - volby ZPK 2016

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Bohuňovice a informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016.

File attachments: 

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost

Obecní úřad Bohuňovice podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, v platném znění oznamuje, že

- pan Stanislav Gergela, nar. 25. 4. 1959, na adrese: Bohuňovice 2

- paní Lucie Gergelová, nar. 25. 6. 1992, na adrese: Bohuňovice 2

mají možnost převzít následující písemnosti: - oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

File attachments: 

zápis ze zasedání 4. 8. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 4. srpna 2016 včetně rozpočtového opatření č. 2/2016 a usnesení č. 3/2016.

File attachments: 

veřejné zasedání zastupitelstva - 4. 8. 2016

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 4. 8. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20160804_program.pdf38.02 KB

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 ve volebním okrsku č. 1 v počtu 3 členů + zapisovatel.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon stanoveni_poctu_clenu_volebni_komise.pdf107.05 KB

zápis ze zasedání 26. 5. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. května 2016 včetně rozpočtového opatření č. 1/2016 a usnesení č. 2/2016.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20160526_zapis_schuze.pdf51.13 KB
PDF icon 20160526_usneseni_c2.pdf58.72 KB
PDF icon 2016-05-26-0001.pdf278.77 KB

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

veřejné zasedání zastupitelstva - 26. 5. 2016

Obec Bohuňovice oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 26. 5. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon 20160526_program.pdf37.23 KB

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy ZOD Sedliště

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - ZOD Sedliště - Rekonstrukce hnojiště v obci Bohuňovice.

File attachments: 
PřílohaVelikost
PDF icon tobkova_s_2016-05-06-1.pdf51.54 KB

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2016

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2016

File attachments: 

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska