Oznámení o době a místě konání voleb 2017

Text: 

O Z N Á M E N Í o době a konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne:

20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova obecního úřadu

v Bohuňovicích č.p. 13 a volební místnost je kancelář obecního úřadu.

File attachments: