Vyhlášení valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko 2017

Text: 

Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko vyhlašuje termín valné hromady na 30. listopadu 2017.
Na valné hromadě, která se bude konat v zasedací místnosti internátu nemocnice v Litomyšli (ul. J. E. Purkyně čp. 919) bude projednán a schválen rozpočet na rok 2018. Podkladové materiály pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí na Městském úřadu v Litomyšli, na adrese Bří Šťastných 1000, u paní Mgr. Miroslavy Kubešové, tel. 461653305.

File attachments: