Skupinový vodovod BOHUŇOVICE

Skupinový vodovod BOHUŇOVICE
je právním nástupcem ZSPO - Svazku majitelů skupinového vodovodu Bohuňovice (č.j. RVV-ZSPO-10/93, dne 26.10.1993)

předseda: Jaromír Gregor
Adresa: Bohuňovice 13, Litomyšl, 570 01
IČO: 72027649
datová schránka: m353xt6 (Skupinový vodovod BOHUŇOVICE)

Číslo registrace / datum registrace: VZNIK: č.j.: KrÚ 274/2009, sp.zn.: SpKrÚ 274/2009 OOPKŽÚ OVV - dne 27. 1. 2009
Členské obce: Bohuňovice, České Heřmanice - Netřeby, Řídký, Sedliště (4 členové)
Předmět činnosti: správa, údržba, ekonomický provoz, obnova a rozvoj skupinového vodovodu se dvěma vodojemy na katastrálním území obce Bohuňovice. Svazek obcí provoz veřejného vodovodu neprovádí, ale tuto činnost smluvně objednává u oprávněné organizace, která dle příslušných zákonů má povolení k provozu veřejných vodovodů.