Zastupitelstvo obce pro období 2018-2022

Zastupitelstvo obce má 7 členů. Schází se přibližně jednou za 6 týdnů a je nejvyšším rozhodujícím orgánem obce.

Jednání zastupitelstva se konají v zasedací místnosti obecního úřadu - Bohuňovice čp. 13, jsou veřejná, a všichni občané jsou na ně srdečně zváni.

 

Organizační struktura úřadu:

starosta: Jaromír Gregor

místostarosta: Ing. Ladislav Ryšan, Ph.D.

 

Členové zastupitelstva:

Dvořáková Božena

Kubát Zdeněk Ing.

Macková Stanislava

Mikulecký Jiří

Gregor Jaromír

Ryšan Ladislav Ing. PhD.

Vilčková Irena