Zastupitelstvo obce pro období 2018-2022

Zastupitelstvo obce má 7 členů. Schází se přibližně jednou za cca 4 týdny a je nejvyšším rozhodujícím orgánem obce.

Jednání zastupitelstva se konají v zasedací místnosti obecního úřadu - Bohuňovice čp. 13, jsou veřejná, a všichni spoluobčané jsou na ně srdečně zváni.

 

Organizační struktura úřadu:

starosta: Jaromír Gregor

místostarosta: Ing. Ladislav Ryšan, Ph.D.

 

Členové zastupitelstva:

Kubát Zdeněk, Ing.

Macková Stanislava

Mikulecký Jiří

Gregor Jaromír

Ryšan Ladislav, Ing. Ph.D.

Trpkoš Jakub

Vilčková Irena