zápis ze zasedání 24. 8. 2017

Text: 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24. srpna 2017 vč. usnesení č. 4/2017 a rozpočtového opatření č. 5.

File attachments: