rozpočtové opatření č. 5/2023

Rozpočtové opatření č. 5/2023 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_05_2023.pdf25.44 KB

veřejná vyhláška - stavební povolení D35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupený na základě plné moci společností AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, IČO: 45306605, podal dne 12.10.2022 žádost o stavební povolení pro stavbu: „D35 Džbánov – Litomyšl“, kterou dne 14.12.2022 doplnil a upřesnil dopisem ze dne 12.01.2023 (zúžení o stavební objekt SO 06-781). Dnem podání žádosti bylo zahájeno předmětné stavební řízení.

veřejné zasedání zastupitelstva - 29. 6. 2023

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat 29. 6. 2023 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20230629_program.pdf39.85 KB

návrh závěrečného účtu Skupinového vodovodu Bohuňovice za rok 2022

Návrh závěrečného účtu Skupinového vodovodu Bohuňovice za rok 2022.

návrh závěrečného účtu obce Bohuňovice za rok 2022

Návrh závěrečného účtu obce Bohuňovice za rok 2022.

závěrečný účet skupinového vodovodu za rok 2022

Schválený Závěrečný účet Skupinového vodovodu za rok 2022.

veřejná vyhláška - výzva pro osoby oprávněné z věcného břemene

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Č.j.: RO-5/2022-609 ze dne: 11.05.2023
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dale jen “katastrální zákon”)
v y z ý v á,
aby se katastrálnímu úřadu přihlásila osoba, která je v katastru nemovitostí evidovaná
jako osoba oprávněná z věcného břemene, jehož zápis byl do katastru převzat
z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která je v katastru

PřílohaVelikost
PDF icon 103161579010_609_ro52022_revize61.pdf142.57 KB

veřejná vyhláška - sdělení s podklady před vydáním rozhodnutí D35 Džbánov – Litomyšl

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic, ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vede stavební řízení pro stavbu
„D35 Džbánov – Litomyšl“,

veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení D35 3507 Litomyšl – Janov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené na
základě plné moci společností Valbek. spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 530 02 Liberec, IČ: 48266230
(dále jen „stavebník“), podalo dne 20.12.2022 žádost o vydání společného povolení souboru
staveb (včetně výroku rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně a stanovení rozsahu náhradní
výsadby) pro stavbu: „D35 3507 Litomyšl – Janov“.

 

jednání valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko 2023

Jednání valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, které se uskuteční v úterý 30. května 2023 od 15.00 hodin v kulturním areálu v Suché Lhotě.

zápis ze zasedání zastupitelstva - 27. 4. 2023

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27. dubna 2023.

Přílohy:

- rozpočtové opatřeni č. 2/2023
- rozpočtové opatřeni č. 3/2023

 

zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.

rozpočtové opatření č. 4/2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_04_2023.pdf24.44 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS