oznámení - D35 Džbánov - Litomyšl, hydrogeologický a geotechnický monitoring stavby

Oznámení - D35 Džbánov - Litomyšl, hydrogeologický a geotechnický monitoring stavby

Ve smyslu zákona 366/200Sb., § 9a odst. 3, Vám tímto dopisem oznamujeme provádění průzkumných prací (hydrogeologické a inklinometrické trvale vystrojené vrty) v katastru Vaší obce. Vrtné a sondážní práce pro nás provedou sjednaní subdodavatelé. Vrtné práce budou probíhat v období prosinec 2022 - únor 2023, v závislosti na klimatických podmínkách.