veřejná vyhláška - aktualizace č. 2 ZÚR Pardubického kraje

Krajský řad PK oznamuje Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

 

https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoje

https://www.pardubickykraj.cz/uplne-zneni-zur-pk-po-vydani-aktualizace-c-2