veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27. dubna 2020 do dne 27. května 2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky (http://www.financnisprava.cz) zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.: 810029/20/2800-11460-602966, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.

PřílohaVelikost
PDF icon 00602966_dne_0515_2000816180.pdf68.89 KB