veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kormorán velký

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na části území Pardubického kraje.