veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení EIA - D35 3507 Litomyšl – Janov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

EIA - D35 3507 Litomyšl – Janov

 

Speciální stavební úřad současně dne 28.04.2023 samostatnou písemností č.j. MD-
6938/2023-930/5 oznámil zahájení společného řízení a stanovil lhůtu pro zaslání
připomínek následujícím způsobem:
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky k výše uvedené stavbě uplatnit
u speciálního stavebního úřadu nejpozději během veřejného ústního jednání, které se
uskuteční dne 08.06.2023 od 09:00 hod. se srazem pozvaných v jednací místnosti
Městského úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, jinak k nim nebude
přihlédnuto.