veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Stavebník, ŘSD podal žádost o stavební povolení pro stavbu: "D35 Džbánov - Litomyšl"