veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení ke stavbě D35 Litomyšl – Janov, I. etapa

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno (dále jen "žadatel") podal dne 27.11.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Dálnice „D35 Litomyšl – Janov, I. etapa“

(dále jen "stavební záměr").

Stavební záměr obsahuje:
Trasa dálnice D35 v úseku Litomyšl – Janov, I.etapa se nachází na území Pardubického kraje, v okrese Svitavy. Začátek stavby navazuje na předchozí úsek dálnice D35 Džbánov – Litomyšl ve staničení km 52,3; konec stavby je ve staničení km 57,610, kde navazuje na další úsek dálnice D35 Litomyšl – Janov (staničení je orientováno ve směru Hradec Králové – Olomouc).