veřejná vyhláška - oznámení a pozvání k veřejnému jednání D35 - 25.7.2019

Veřejná vyhláška - oznámení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání D35 Džbánov - Litomyšl

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2 (dále jen "žadatel") podal dne 3.11.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: D35 Džbánov - Litomyšl

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

25. 9. 2019 v 14:00 hodin

se schůzkou pozvaných ve velké zasedací místnosti v 5. NP Městského úřadu Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, Litomyšl. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, úřední dny: doporučujeme využít pondělí a středu: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod; v ostatní dny po předchozí dohodě).

 

PřílohaVelikost
PDF icon 2017-80040.pdf433.35 KB
PDF icon 2019-07-22_17-21-50-641.pdf605.71 KB