veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání změny č. 1 územního plánu Sloupnice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh

                                       změny č. 1 územního plánu Sloupnice.

Protože na základě předchozího veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel v souladu s § 53 odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh změny č. 1 územního plánu Sloupnice a oznamuje, že opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů se bude konat

                                              dne 15.6.2022 v 16:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Sloupnice, Horní Sloupnice 196.

Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený návrh změny č. 1 územního plánu Sloupnice projedná v rozsahu úprav (provedených po veřejném projednání dne 7.2.2022), v tomto konkrétním případě se bude opakované veřejné projednání týkat:

    - vypuštění zastavitelné plochy Zd12.

Návrh změny č. 1 územního plánu Sloupnice je připraven k veřejnému nahlédnutí

                                               od 26.4.2022 do 15.6.2022
1. na Městském úřadě Litomyšl, J.E.Purkyně 918, na odboru výstavby a územního plánování (kancelář č. 43),
2. na Obecním úřadě Sloupnice,
3. na adrese https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/sloupnice/projednavana/?

PřílohaVelikost
PDF icon 2020-073512.pdf271.41 KB