veřejná vyhláška - R35 - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Městský úřad Litomyšl odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, kterou zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2
(dále jen "žadatel") podal dne 3.11.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: D35 Džbánov - Litomyšl

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

14.12.2018 v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných v Klenutém sále zámeckého pivovaru v Litomyšli, ul. Jiráskova č.p. 133.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, úřední dny: doporučujeme využít pondělí a středu: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod; v ostatní dny po předchozí dohodě).

Upozornění - vyjádření k podkladům rozhodnutí:
Odbor výstavby a územního plánování dává účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, které se předpokládá po 30 dnech od výše stanoveného termínu ústního jednání (§ 36 odst. 3 správního řádu).

PřílohaVelikost
PDF icon 2017-80040.pdf1.28 MB
PDF icon celkova_situace_stavby.pdf12.04 MB