veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí - D35

Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, jako správní orgán příslušný podle § 2e odst. 3 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve zněníMD-8495/2021-930/5 vzhledem ke zpětvzetí žádosti rozhodlo podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) takto:

Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KrÚ 84408/2020 ze dne 15.12.2020 se ruší a územní řízení se zastavuje.

 

PřílohaVelikost
PDF icon rozhodnuti_md-8495_2021-930_5.pdf449.4 KB