veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu obce Sedliště

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh územního plánu Sedliště a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.


Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh územního plánu Sedliště a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání se koná
dne 26.10.2020 v 16:00 hodin se schůzkou pozvaných v jídelně ZOD Sedliště, Sedliště 73.

Návrh územního plánu Sedliště je připraven k veřejnému nahlédnutí od 9.9.2020 do 26.10.2020

1. na Městském úřadě Litomyšl, J.E.Purkyně 918, na odboru výstavby a územního plánování (kancelář č. 43),

2. na Obecním úřadě Sedliště,

3. na adrese https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=uzemni_planovani&akce=urp_orp_obec&i...

PřílohaVelikost
PDF icon qdatovka_dx8468_2017-82043.pdf288.28 KB