veřejná vyhláška - výzva pro osoby oprávněné z věcného břemene

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Č.j.: RO-5/2022-609 ze dne: 11.05.2023
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dale jen “katastrální zákon”)
v y z ý v á,
aby se katastrálnímu úřadu přihlásila osoba, která je v katastru nemovitostí evidovaná
jako osoba oprávněná z věcného břemene, jehož zápis byl do katastru převzat
z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která je v katastru
zapsána s údaji neumožňujícími její dostatečnou identifikaci:

jméno a příjmení / název věcné břemeno evidované k
Rovenská Marie výměnku p.p.č.171/2
Dvořák Václav výměnku st.p.č.4
Stránská Božena spoluužívání st.p.č. 83, 104, p.p.č. 153/4
Stránský Miloslav spoluužívání st.p.č. 83, 104, p.p.č. 153/4

PřílohaVelikost
PDF icon 103161579010_609_ro52022_revize61.pdf142.57 KB