zápisy 2017

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 21. 12. 2017

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu 21. 12. 2017.
Hlavní body:
1. Návrh smlouvy na mimořádný členský příspěvek do svazku
2. Nákup parcel č. 144 a č. 223
3. Návrh na dodatek stanov „Skupinového vodovodu Bohuňovice“

PřílohaVelikost
PDF icon 2017_12_21_zapis_clenska_schuze.pdf42.23 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 28. 11. 2017

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu 28. 11. 2017.
Hlavní body:
1. Cena vodného na rok 2018
2. Schválení výběrového řízení „Rekonstrukce vodovodu obce Řídký“
3. Projednání návrhu nájemní smlouvy smlouvy na p. č. 144 a p.č. 223
4. Projednání návrhu smlouvy „přeložky vodovodu“
5. Schválení rozpočtu na rok 2018
6. Zpráva o dílčím hospodaření za rok 2017

PřílohaVelikost
PDF icon 2017_11_28_zapis_clenska_schuze.pdf45.34 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 22. 6. 2017

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 22. 6. 2017.
Hlavní body:
1. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
2. Závěrečný účet svazku za rok 2016
3. Účetní uzávěrka rok 2016
4. Rozpočtové opatření č. 1/2017
5. Převod parcel, vrt a I. Stupeň ochranného pásma
6. Diskuze

PřílohaVelikost
PDF icon 2017_06_22_zapis_clenska_schuze.pdf49.23 KB
PDF icon scan-2018-2-80002.pdf509.08 KB

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 30. 5. 2017

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 30. 5. 2017.
Hlavní body:
projektová dokumentace Řídký

PřílohaVelikost
PDF icon 2017_05_30_zapis_clenska_schuze.pdf42.04 KB
Přihlásit se k odběru zápisy 2017