zápis z členské schůze skupinového vodovodu 18. 5. 2022

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 18. 5. 2022.

příloha:

- závěrečný účet za rok 2021

- účetní závěrka za rok 2021