zápis z členské schůze skupinového vodovodu 19. 3. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 19. 3. 2020.

Přílohy:

Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2020