zápis z členské schůze skupinového vodovodu 23. 4. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 23. 4. 2020.

Přílohy:

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 3/2020