zápis z členské schůze skupinového vodovodu 27. 06. 2023

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu 27. 06. 2023

přílohy:

- záverečný účet vodovodu za rok 2022

- protokol o schválení účetní závěrky vodovodu za rok 2022