zápis z členské schůze skupinového vodovodu 4. 11. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 4. 11. 2020.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2024