zápis z členské schůze skupinového vodovodu 7. 11. 2023

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu 7. 11. 2023.

 

Cena vodného na rok 2024 je stanovena na 50,-Kč / m3.

 

Přílohy:

- návrh rozpočtového výhledu na léta 2024- 2027

- návrh rozpočtu na rok 2024

- rozpočtové opatření č. 1/2023, č. 2/2023, č. 3/2024

- plán inventur za rok 2023