zápis ze zasedání zastupitelstva - 1. 9. 2022

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 1. září 2022.

Přílohou:

- rozpočtové opatření č. 7/2022