zápis ze zasedání zastupitelstva - 7. 7. 2022

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 7. července 2022.

Přílohou:

- rozpočtové opatření č. 6/2022