e-deska

výsledek hospodaření skupinového vodovodu za rok 2015

Zveřejnění výsledku hospodaření skupinového vodovodu za rok 2015.

zápis ze zasedání 25. 2. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. února 2016 včetně Zprávy o výsledcích hodpodaření obce za rok 2015 (originál je k nahlédnutí na OÚ).

veřejné zasedání zastupitelstva - 25. 2. 2016

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 25. 2. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20160225_program.pdf36.88 KB

zápis ze zasedání 21. 1. 2016

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21. ledna 2016 včetně rozpočtového opatření č. 6 /2015.

PřílohaVelikost
PDF icon 20160121_zapis_schuze.pdf52.42 KB
PDF icon rozpoctove_opatreni_6_2015.pdf32.72 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 21. 1. 2016

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 21. 1. 2016 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20160121_program.pdf37.51 KB

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů vydává:
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015.

zápis ze zasedání 17. 12. 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 17. prosince 2015 včetně rozpočtového opatření č. 5 /2015 a schváleného rozpočtu pro rok 2016.

veřejné zasedání zastupitelstva - 17. 12. 2015

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 17. 12. 2015 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20151217_program.pdf37.59 KB

zápis ze zasedání 12. 11. 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. listopadu 2015 včetně rozpočtového opatření č. 4 /2015 a návrhu rozpočtu na rok 2016.

veřejné zasedání zastupitelstva - 12. 11. 2015

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 12. 11. 2015 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20151112_program.pdf47.98 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska