e-deska

zápis ze zasedání 17. 9. 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 17. září 2015 včetně usnesení č. 2 /2015

PřílohaVelikost
PDF icon 20150917_zapis_schuze.pdf53.6 KB
PDF icon 20150917_usneseni_c2.pdf59.8 KB

Výzva vlastníkům lesa - kůrovec

Výzva vlastníkům lesa k ochraně lesa - zvýšené nebezpečí výskytu kůrovce

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů (dále jen odbor ŽP)

vyzývá všechny vlastníka lesa

k provedení opakované kontroly svého lesního majetku z důvodu možného výskytu napadených stromů podkorním hmyzem (kůrovcem). V případě jeho zjištění je nutno v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem v co nejkratší době napadené stromy vytěžit a vyvézt ihned z lesa, příp. je odkornit.

PřílohaVelikost
PDF icon vyzva_vlastnikum_lesa_-kurovec.pdf379.92 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 17. 9. 2015

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 17. 9. 2015 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 201509017program.pdf49.59 KB

Zahájení zjišťovacího řízení záměru - R35 MÚK Řídký, napojení na stávající silniční síť

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II - „R35 MÚK Řídký, napojení na stávající silniční síť“ tj. nová dvoupruhová komunikace S9,5/70 v délce 594 m; napojení rychlostní komunikace R35 od MÚK u obce Řídký na silnici I/35 křižovatku u rybníka Šotka v obci Tržek.

PřílohaVelikost
PDF icon oznameni_zah_ridky_muk_51995.pdf583.54 KB
PDF icon 2015-08-27-0001.pdf930.55 KB

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 8. 2015

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 8. 2015.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:
http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/
v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude i nadále pravidelně čtvrtletně aktualizován.

PřílohaVelikost
PDF icon cj_-_uzsvm_hsy_3595_2015-hsym.pdf103.62 KB
Office spreadsheet icon bohunovice_08_2015.xls15.1 KB

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č.p. 51

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č.128/2000, o obcích, v platném znění.

Obec Bohuňovice zveřejňuje:
záměr pronajmout nebytový prostor v č.p. 51 o rozloze 62 m²,viz. přiložená mapka.
Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti pronájmu těchto prostor u Obecního úřadu v Bohuňovicích do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

PřílohaVelikost
PDF icon zverejneni_zameru_pronajmu_c.p._51.pdf433.49 KB

zápis ze zasedání 6. 8. 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 6. srpna 2015.

PřílohaVelikost
PDF icon 20150806_zapis_schuze.pdf45.81 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 6. 8. 2015

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 6. 8. 2015 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20150806_program.pdf31.28 KB

zápis ze zasedání 18. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 4. června 2015.
Zastupitelé dodatečně schválili závěrečný účet za rok 2014 včetně usnesení č. 1/2015 a Opatření k nápravě chyb a nedostatků

veřejné zasedání zastupitelstva - 18. 6. 2015

Obecní úřad oznamuje veřejnou schůzi zastupitelstva, která se bude konat 18. 6. 2015 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20150618_program.pdf31.08 KB

Stránky

Přihlásit se k odběru e-deska