vyhlášky

veřejná vyhláška - vyvěšení návrhu opatření obecné povahy - bobr 2024

Veřejná vyhláška - vyvěšení návrhu opatření obecné povahy - bobr evropský v roce 2024

PřílohaVelikost
PDF icon pardubickykrajbobr23_oopfinal.pdf1.12 MB

veřejná vyhláška - obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výše poplatku za 1 poplatníka na rok 2024 je stanovena na 900,- Kč.

veřejná vyhláška - vyvěšení návrhu opatření obecné povahy - bobr

Veřejná vyhláška - vyvěšení návrhu opatření obecné povahy - bobr evropský

PřílohaVelikost
PDF icon pardubickykrajbobr23_oopnavrh.pdf303.76 KB

veřejná vyhláška - podání rozkladu k D35

Podání rozkladu
Rozklad proti navazujícímu rozhodnutí na proces EIA Ministerstva dopravy č.j. MD-6938/2023-930/20 ze dne 4. 8. 2023 společné povolení „D35 3507 Litomyšl - Janov“.

veřejná vyhláška - společné povolení k D35

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupený na základě plné moci společností Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ: 48266230 (dále jen „stavebník“), podal dne 20.12.2022

žádost o vydání společného povolení souboru staveb

(včetně výroku rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně a stanovení rozsahu náhradní výsadby)

ro stavbu: „D35 3507 Litomyšl – Janov“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

 

veřejná vyhláška - projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pk

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
Oznámení veřejného projednání návrhu
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

PřílohaVelikost
PDF icon 00_vyhlaska_akt_4_zurpk.pdf367.73 KB

veřejná vyhláška - výzva pro osoby oprávněné z věcného břemene

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Č.j.: RO-5/2022-609 ze dne: 11.05.2023
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dale jen “katastrální zákon”)
v y z ý v á,
aby se katastrálnímu úřadu přihlásila osoba, která je v katastru nemovitostí evidovaná
jako osoba oprávněná z věcného břemene, jehož zápis byl do katastru převzat
z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která je v katastru

PřílohaVelikost
PDF icon 103161579010_609_ro52022_revize61.pdf142.57 KB

veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení D35 3507 Litomyšl – Janov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené na
základě plné moci společností Valbek. spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 530 02 Liberec, IČ: 48266230
(dále jen „stavebník“), podalo dne 20.12.2022 žádost o vydání společného povolení souboru
staveb (včetně výroku rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně a stanovení rozsahu náhradní
výsadby) pro stavbu: „D35 3507 Litomyšl – Janov“.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru vyhlášky