veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - úprava provozu 05_2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
poznámení opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále zákon o silničním provozu) na základě žádosti spol. EUROVIA CS, a.s., (IČ: 452 74 924), Piletická 498, 503 41 Hradec Králové po projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Policií ČR, dopravním inspektorátem Svitavy pod č.j. KRPE-48159-2/ČJ-2022-170906 ze dne 25.5.2022 vydává dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v tomto rozsahu:
- umístění svislých přenosných dopravních značek na silnici II/317 a III/03528 dle přiloženého situačního plánku
Platnost: 30.5. – 1.7.2022.
Důvod: oprava silnic, po kterých byla vedena objízdná trasa při opravě silnice I/35.

PřílohaVelikost
PDF icon 8_dz_-_pu_eurovia_ii317_opravy.pdf535.69 KB