zápisy 2022

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 29. 12. 2022

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 29. 12. 2022.

Přílohy:

- schválený rozpočet na rok 2023

- schválený středobý výhled na roky 2023-2026

- rozpočtové opatření č. 1/2022

- rozpočtové opatření č. 2/2022

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 29. 11. 2022

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 29. 11. 2022.

Přílohy:

- návrh rozpočtu na rok 2023

- návrh středobého výhledu na roky 2023-2026

 

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 18. 5. 2022

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 18. 5. 2022.

příloha:

- závěrečný účet za rok 2021

- účetní závěrka za rok 2021

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 8. 3. 2022

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 8. 3. 2022.

příloha:

- návrh závěrečného účtu za rok 2021

Přihlásit se k odběru zápisy 2022