zápisy 2020

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 4. 11. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 4. 11. 2020.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2024

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 23. 4. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 23. 4. 2020.

Přílohy:

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 3/2020

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 19. 3. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 19. 3. 2020.

Přílohy:

Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2020

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 27. 1. 2020

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu ze dne 27. 1. 2020.

Přílohy:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

Rozpočtové opatření č. 1/2020

PřílohaVelikost
PDF icon 2020_01_27_zapis_clenska_schuze.pdf38.04 KB
PDF icon image071220202133.pdf165.76 KB
Přihlásit se k odběru zápisy 2020