výsledky voleb do PS PČR 2021

Výsledky voleb do PS PČR konaných 8. a 9. října 2021

https://volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=577821&xvyber=...

 

 

 

PřílohaVelikost
PDF icon volby_2021.pdf67.44 KB

modernizace chodníku - září 2021

Modernizace chodníku v Bohuňovicích - září 2021.

 

Název projektu: Modernizace chodníku v Bohuňovicích
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013431

PřílohaVelikost
PDF icon strucny_popis_projektu_chodnik.pdf128.34 KB

rozpočtové opatření č. 9/2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2021_09.pdf56.81 KB

oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR 2021

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech:

pátek 8.  října 2021 v době od 14:00 hod do 22:00 hod

sobota 9. října 2021 v době od 8:00 hod do 14:00 hod


Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova obecního úřadu v Bohuňovicích č.p. 13 a volební místnost je kancelář obecního úřadu.

PřílohaVelikost
PDF icon oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.pdf75.04 KB

zápis ze zasedání zastupitelstva - 23. 9. 2021

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 23. září 2021.

Přílohou:

- Rozpočtová opatření č. 7 a č. 8/2021

zápis z členské schůze skupinového vodovodu 22. 9. 2021

Zápis z členské schůze skupinového vodovodu 22. 9. 2021.

PřílohaVelikost
PDF icon 2021_09_22_zapis_clenska_schuze.pdf71.81 KB

veřejné zasedání zastupitelstva - 23. 9. 2021

Obec Bohuňovice oznamuje veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat 23. 9. 2021 od 19:00h na Obecním úřadě.

PřílohaVelikost
PDF icon 20210923_program.pdf38.19 KB

Memoriál Františka Housky 10. – 12. září 2021

Českomoravská kynologická unie, Českomoravská kynologická jednota, Klub chovatelů českých fousků - východočeská pobočka a ČMMJ, z.s. - OMS Svitavy

pořádají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického ve dnech 10. – 12. září 2021

 

MEMORIÁL FRANTIŠKA HOUSKY

 


se zadáním CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT

 

Soutěž se uskuteční v honitbách Mysliveckých spolků Švábenice v Bohuňovicích a Pazucha – Litomyšl a Lesů města Litomyšl

jmenování zapisovatele - volby do Poslanecké sněmovny 2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Bohuňovice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

PřílohaVelikost
PDF icon jmenovani_zapisovatel_ovk.pdf89.67 KB

informace volebním stranám - volby do Poslanecké sněmovny 2021

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Bohuňovice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

rozpočtové opatření č. 8/2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2021_08.pdf58.71 KB

výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků - 1.8.2021

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup

stanovení počtu členů okrskové volební komise - volby do Poslanecké sněmovny 2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním okrsku č. 1 v počtu: 4 členi + 1 zapisovatel.

PřílohaVelikost
PDF icon stanoveni_min._poctu_clenu_ovk.pdf97.5 KB

rozpočtové opatření č. 7/2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021 schválené starostou.

PřílohaVelikost
PDF icon rozpoctove_opatreni_2021_07.pdf58.18 KB

zápis ze zasedání zastupitelstva - 8. 7. 2021

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 8. července 2021.

Přílohou:

- Rozpočtové opatření č. 5 a č.6 /2021

Stránky

Přihlásit se k odběru Bohuňovice RSS